1. miększ asymilacyjny/ funkcja tkanek
-
-
2. Tkanka wzmacniająca - zwarcia/ charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
3.twardzica/charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
4.tkanka przewodząca -łyko (floem, sita)/charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
5.drewno(ksylem,naczynia) /charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
6.wiązka przewodząca otwarta /charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
7.wiązka przewodząca zamknięta /charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-ODPOWIEDZCIE NA TO CHOCIAŻ CO UMIECIE

1

Odpowiedzi

2009-11-18T15:14:13+01:00
1.wypełnia przestrzeń między innymi tkankami. uczestniczą w fotosyntezie, oddychaniu, osmozie.