1. miększ asymilacyjny/ funkcja tkanek
-
-
2. Tkanka wzmacniająca - zwarcia/ charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
3.twardzica/charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
4.tkanka przewodząca -łyko (floem, sita)/charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
5.drewno(ksylem,naczynia) /charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
6.wiązka przewodząca otwarta /charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-
7.wiązka przewodząca zamknięta /charakterystyczne cechy budowy
-
funkcje tkanek
-ODPOWIEDZCIE NA TO CHOCIAŻ CO UMIECIE

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T19:25:13+01:00
Miękisz asymilacyjny
-wypełnia wnętrze rośliny
-bierze udział w procesie fotosyntezy(zawiera liczne chloroplasty)
dzielimy go na miękisz palisadowy,wieloramienny i gąbczasty( ze względu na kształt i ułożenie komórek miękiszu)

tkanka wzmacniająca-zbudowana z z komórek o grubych ścianach(wtórnych), ściśle przylegających do siebie,chroni roślinę przed:czynnikami statycznymi( związanymi z grawitacją), dynamicznymi (np wiatrem),uszkodzeniami mechanicznymi.dzielimy ją na:

Zwarcicę(kolenchyma)- zbudowana z żywych komórek,posiadających chloroplasty,ściany komórkowe są niezdrewniałe ale posiadają wzmocnienia celulozowo-pektynowe w kątach(kolenchyma kątowa) lub wzdłuż ścian(kolenchyma płatowa). Nie ogranicza wzrostu,występuje w rozwijających się ,rosnących nadziemnych częściach rośliny oraz w ogonkach liściowych

Twardzicę(sklerenchyma)-składa się z martwych komórek pozbawionych żywej części komórki(protoplastu),ściany komórkowe ma grube,silnie zdrewniałe( utwardzone ligniną),występuje w wyrośniętych częściach roślin,owocach,nasionach.Zapewnia sztywność i wytrzymałość roślinie. Występuje w postaci włókien sklerenchymatycznych i komórek kamiennych(np w owocu gruszki)

Tkanka przewodząca-tworzy ją łyko(floem ) i drewno (Ksylem). Łyko transportuje substancje organiczne w dół lub w górę rośliny, drewno-wodę i sole mineralne z korzeni do nadziemnych części rośliny

Łyko-tworzą je starsze,bardziej prymitywne komórki sitowe. (ich ściany poprzeczne są perforowane) Czasem w łyku występuje też miękisz i włókna.
Rurki sitowe transportują produkty fotosyntezy,a ich człony nie posiadają jądra komórkowego.
komórki przyrurkowe-towarzyszą rurkom sitowym,kontrolują metabolizm rurek(posiadają jądro)
miękisz łyka- gromadzi materiały zapasowe
włókna łykowe-martwe komórki łyka,pełnią funkcję wzmacniającą

Drewno-najstarsze ewolucyjnie komórki drewna to cewki,a młodsze-naczynia(nie posiadają ścian poprzecznych).Może też występować miękisz drzewny i włókna drzewne.
cewki-mają grube ściany,wydłużone wrzecionowate komórki z jamkami lejkowatymi(ale nie u wszystkich roślin)
naczynia-długie rurki powstałe z leżących jedna nad drugą grubościennych komórek bez ścian poprzecznych i protoplastów,a jamki proste w nich występujące zapewniają kontakt z sąsiednimi komórkami
włókna drzewne- podstawowa masa drewna,pełni funkcje wzmacniające
miękisz drzewny-jedyne żywe komórki drewna,pełnią funkcję spichrzową(gromadzi substancje zapasowe i wodę)

wiązka przewodząca otwarta składa się z łyka i drewna pomiędzy którymi występuje warstwa kambium. występuje u roślin przyrastających na grubość-nagozalążkowych i dwuliściennych

wiązka zamknięta zbudowana jest tylko z łyka i drewna,brak warstwy kambium,Występuje u roślin nie przerastających na grubość-jednoliścienne
26 4 26