Rozwiąż krzyżówkę.
1. Cząstki, składniki atomu o elementarnym ładunku ujemnym.
(na 9 liter)
2. Ciała nie mające swobodnych elektronów. (na 9 liter)
3. Elektrycznie obojętny składnik jadra atomu. (na 7 liter)
4. Jednostka pojemności elektrycznej. (na 5 liter)
5. Ma swobodne elektrony. (na 10 liter)
6. Cząstka obdarzona elementarnym ładunkiem ujemnym.
(na 8 liter)
7. Stosunek ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu tego przepływu. (na 9 liter)


1 mA= ............A
1 kA= .............A
1 A= .............mA
1 A= .............kADlaczego prąd nie płynie w obwodzie otwartym ?

1

Odpowiedzi

2009-11-17T18:51:34+01:00
1 elektrony
2 izolatory
3 neutron
4 farad
5 przewodnik
6 elektron
7 natężenie
1mA=0,001A
1kA=1000A
1A=1000mA
1A=0,001kA
Prąd nie płynie w otwartym obwodzie gdyż w takim obwodzie nie ma różnicy potencjałów.
1 5 1