Odpowiedzi

2009-11-17T18:34:14+01:00
Są trzy prawdy wiary: wiara nadzieja miłość. Wydaje mi się że najważniejsza to wiar, bo bez wiary nie ma miłości a miłość sieje nadzieje.
11 3 11
2009-11-17T18:34:28+01:00
Prawdy wiary:


1.
Jest jeden Bóg.
2.
Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3.
Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4.
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbwienia.
5.
Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6.
Łaska Boska jest do zbawienia konieczne potrzebna.
Najważniejsza :
Jest jesen Bóg
(tak uważam ja i mój tata)xD
10 2 10
2009-11-17T18:35:38+01:00
Najważniejszą prawdą wiary , jest Skład Apostolski (Wierzę w Boga)

Dla przypomnienia :

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana
naszego, który się począł z Ducha Swiętego, narodził sie
z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion; zstąpił do Piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstal,
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha
Swiętego, święty Kościół powszechny, Swiętych
Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny. Amen.
8 2 8