Pyt. 1
cO to jest akapit i jakim klawiszem go wykonujemy??
<W INFORMATYCE>
pyt.2
cO tO jest wciecie i jakim klawiszem je tworzymy??
< w INFoRMATYCE>
pyt.3
Do czego sluzy podczas poprawiania bledow przycisk "delete" oraz "backspace"
TO WSZYSTKO DOTYCZY INFORMATYKI!!


daje tyle pkt bO jest duzo pytan :D A pilnie potrzebuje tO na czwartek ;]]

2

Odpowiedzi

2009-11-17T18:39:25+01:00
AKAPIT - wyodrębniony graficznie fragment tekstu stanowiący logiczną całość, obszar tekstu ograniczony dwoma wcięciami klawisza [Enter]. [Enter] kończy poprzedni akapit i zaczyna bieżący.

Wcięcie akapitu – przesunięcie pierwszego wiersza akapitu w celu odróżnienia go od innych(TAB)

Delete to klawisz, który służy do usuwania znaku z prawej strony (inny klawisz Backspace usuwa znak z lewej strony).
10 4 10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T18:39:57+01:00
1. Akapit to linijkowy odstęp od poprzedniego zdania. Wykonujemy go klikając klawisz "Enter".

2. Wcięcie określa odległość akapitu od lewego lub prawego marginesu. Tworzymy je klawiszem Tab

3. Przycisk delete i backspace służą do usuwania np. błędnie napisanych znaków. Backspace usuwa znaki po lewej stronie od kursora, a delete po prawej.
11 4 11