To są Pytania do bierzmowania tylko po proszę o dobre odpowiedzi najlepiej takie jak są w katechizmie.

1.Na czym polega tajemnica wcielenia?
2.Kim została Najświętsza Maryja Panna, zawsze Dziewica po zwiastowaniu w Nazarecie?
3.Kim jest Jezus Chrystus.
4.W czym przejawiało się Bóstwo Pana Jezusa?
5.W czym przejawiło się człowieczeństwo Pana Jezusa?
6.Czego nauczył Pan Jezus o Królestwie Bożym?
7.Kogo Pan Jezus zaprasza do swojego Królestwa?
8.Dla czego zaprasza grzeszników i czego od nich wymaga?
9.Czego żąda od wszystkich zaproszonych do Królestwa Bożego?
10.Kiedy Pan Jezus zapoczątkował i utwierdził Królestwo Boże?
11.Komu na ziemi dał pełną władze w swoim Królestwie?
12.Jaką wiadomość przekazał Pan Jezus, który ,,zastąpił do piekła” przebywającym tam duszom?
13.Na czym polega zmartwychwstanie?
14.Czym jest dla nas zmartwychwstanie Pana Jezusa?
15.Kiedy pan Jezus wstąpił do nieba?
16.Na czym polega jego wniebowstąpienie?
17.Co czyni dla nas Pan Jezus ,,zasiadający po prawicy Boga Ojca”?
18.Kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię?
19.Co zamknie dzieje świata?
20.Na czym będzie polegał Sąd Ostateczny?

3

Odpowiedzi

2009-11-17T18:47:42+01:00
1 . Na połączeniu w jednej Osobie Jezusa , który był Chrystusem - czyli oczekiwanym od wieków Mesjaszem dwóch natur : boskiej i ludzkiej .
2 . Najświętsza Maryja Panna, zawsze Dziewica, po zwiastowaniu w Nazarecie została Matką Syna Bożego .
3 . Jezus Chrystus jest Synem Bożym , prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem .
4 . Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem . Jako Syn Boży jest drugą Osobą Trójcy Świętej . Jako Bóg jest wieczny , niezmienny , nieomylny , miłosierny , sprawiedliwy , wszechmocny . Zmartwychwstał własną mocą i wstąpił do nieba.
5 . Pan Jezus jest prawdziwym Człowiekiem od chwili zwiastowania w Nazarecie . Narodził się w Betlejem . Przeżywał po swojemu dzieciństwo. Jako dwunastoletni chłopiec pielgrzymował do świątyni Jerozolimskiej . W wieku dorosłym prowadził publiczną działalność. Przeżywał radości i smutki, pracował odczuwał zmęczenie i głód, odpoczywał i potrzebował snu. Cierpiał w czasie męki i fizycznie umarł. Był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu.
7 . Do swego Królestwa Pan Jezus zaprasza wszystkich , a zwłaszcza grzeszników .
9 4 9
2009-11-17T18:58:05+01:00
1.Wcielenie Syna Bożego jest zarazem momentem inauguracji Jego dzieła Odkupienia, bo w blasku nocy Bożego Narodzenia pojawiają się pierwsze zwiastuny tajemnicy paschalnej. Dokona się ona w zupełnie inną noc, przez krzyż i zmartwychwstanie
2.Matką Bożą
3.Synem Bożym, odkupicielem, nauczycielem
4.
5.
6.
7.wszystkich ludzi
8.bo kocha wszystkich ludzi, od grzeszników wymaga poprawy
9.
10.gdy ogłosił radosną nowinę
11.ludziom
12.
13.na tym, ze Pan Bóg zmartwychwastal jako człowiek (Jezus) aby pokazac nam (ludziom) i udowodnic ze On (Bóg) istnieje i ze nas stworzył.
14.
15. 40 dni po zmartwychwstaniu
16.
17.
18.„O dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24,36-39).
19.przyjście Chrystusa
20.

niektórych nie wiedziałam, ale mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam :8
9 3 9
  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T20:49:37+01:00

2.Matką Bożą
7.wszystkich ludzi korzy na to zasługują
8.Od grzeszników wymaga zmiany się na lepsze
15. 40 dni po zmartwychwstaniu
19.przyjście Chrystusa
4 3 4