Odpowiedzi

2009-11-17T20:43:14+01:00
-poznanie miliardów par komplementarnych składających się na nasze DNA

-nastąpił postęp w badaniu nukleotydów zawartych w żywych organizmach

-daje też ogromne korzyści biologii ewolucyjnej

-pozwala na prześledzenie drogi ewolucyjnej genów

-porównanie ilości genów ssaków i płazów
  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T22:42:37+01:00
- Każdy człowiek ma swój indywidualny układ informacji genetycznej.
-Poznanie tego, co jest zapisane w naszych genach.
- Poznanie sekwencji poszczególnych onkogenów.
-Hamowanie onkogenów za pomocą oligonukleotydów antysensowych jako metoda terapii nowotworów.
-Znajomość genów sprawi że mozna wcześnie określać skłonności do chorób i wcześniej im zapobiegać.