1.Rok 1968 zaznaczył się w historii Polski:


a. współuczestnictwem oddziałów Ludowego Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji
b. kampanią antysemicką w mediach i administracji państwowej i partyjnej
c. zdjęciem ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie spektaklu „Dziadów” A. Mickiewicza
d. wyborem na I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka

2. 11.Nazwa miasta Chełm wywodzi się od:

a. nazwy nakrycia głowy, zapożyczonej z języka niemieckiego
b. prasłowiańskiego słowa oznaczającego "wzgórze"
c. nazwy majątku, należącego do rodziny Chełmońskich
d. od prasłowiańskiego imienia Chełmisław

Proszę o dobre i sprawdzone odpowiedzi

3

Odpowiedzi

2009-11-17T18:45:33+01:00
2009-11-17T18:52:15+01:00
1.a. współuczestnictwem oddziałów Ludowego Wojska Polskiego w interwencji w Czechosłowacji
2.b. prasłowiańskiego słowa oznaczającego "wzgórze"