*zad1* Uzupełnij zadania czasownikami z ramki w formie czasu past simple . (ramka : not go , arrive , not have , study . )
1.We_____________English last year
2.My best friend _________________ to Astralia on holiday last year .
3. I______________ at school at seven o clock on Monday morning
4.I___________ breakfast today .

zad 2 dopasuj czasowniki z ramki :
(ramka : learn , grow , take , go , win , be , leave ).
1____ born . 2.______to university. 3. ____ to drive.
4._____ an exam . 5 . _____ up.6. ____ a prize . 7._______ school

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T18:55:46+01:00
Zad.1
1.study 2.arrive 3. not go 4. not have .
zad.2
1.take 2.go3. leave4.learn 5.grow6.win 7.go
1 5 1