Odpowiedzi

2017-01-15T14:54:56+01:00
Nizina Śląska
Nizina Śląska to rozległa równina w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach. Znajduje się na terenie obecnego województwa dolnośląskiego oraz częściowo na obszarze województwa opolskiego. Leży pomiędzy Sudetami na południu, Wyżyną Śląsko-Krakowską na wschodzie, Wałem Trzebnickim na północy i Niziną Śląsko-Łużycką na zachodzie.
Znajdują się tu rozległe, równinne obszary o mało urozmaiconej rzeźbie. Krajobraz jest staroglacjalny. Zachowały się na jej powierzchni ostańce ozów, kemów i wzgórz morenowych. Rzadko występują jeziora, które zostały wypełnione osadami i pozarastały.
Spotykamy tutaj gleby płowe, żyzne mady w dolinach rzek, gleby bielicowe, oraz brunatne i czarne ziemie. Na tym obszarze dominują grądy, lasy bukowe,....