79. Po zmieszaniu 30 i 10%owych roztworów , otrzymano 600g roztworu 15%owego. Ile gramów każdego z roztworów zostało użyto?
80.Chłopak ma przyrządzić 500g 34%owego roztworu kwasu solnego, ale ma tylko roztwory 25 i 50 procentowe. lle gram każdego z roztworów ma użyć chłopak by otrzymać odpowiedni roztwór?
81. Ile kilogramów wody należy wyparować ze 100kg roztworu solnego(zawierającego 90%wody), by otrzymać roztwór o zawartości 80% wody?

Odpowiedzi mają być takie: 79- 150g i 450g;80-320g 25%roztworu i 180g 50%roztworu;81-50kg, ps. przepraszam za ubogie tłumaczenie zadań

2

Odpowiedzi

2017-01-11T20:44:34+01:00
Witaj

79. 100% - 600g
     15% - 90g

Wiemy, ze ms ma wynosić 90g      ms1 + ms2 = 90
Całkowita masa  600g                    mr1  + mr2 = 600g

30 =  \frac{ms1}{mr1} * 100
0,3mr1 = ms1
 
10 =  \frac{ms2}{mr2} * 100               ms2 = 90 - ms1
                                                                        mr2 = 600 - mr1
 10 = \frac{(90 - ms1)}{(600 - mr1)}*100
60 - 0,1mr1 = 90 - 0,3mr1
-30 = - 0,2 mr1
150 = mr1

Roztwór 30% - 150g        roztwór 10% = 450g

80. załącznik

81. 100kg - 100%
         90kg - 90%      woda 

zatem ms = 10kg
Mamy otrzymać roztwór 20% zatem
20% = 10kg/x * 100%
50kg = x

100kg - 50kg = 50kg  - tyle musimy odparować wody

Proszę :)
Najlepsza Odpowiedź!
2017-01-11T20:54:49+01:00
Witaj ;)

Zad. 79.
Metoda krzyżowa:
30%                      15-10 = 5
              15%
10%                      30-15 = 15

Wyniki odejmowania na krzyż dają nam informację, w jakim stosunku wagowym należy zmieszać oba roztwory ;)

5x + 15x = 600 g
20x = 600 g/20
x = 30 g

5*30 g = 150 g - tyle gram roztworu 30% nam potrzeba
15*30 g =  450 g - tyle gram roztworu 10% nam potrzeba

Odp: Aby otrzymać 600 g 15% roztworu należy zmieszać 150 g 30% roztworu oraz 450 g 10% roztworu ;)

Zad. 80.
Metoda krzyżowa:
50%                       34-25 = 9
              34%
25%                      50-34 = 16

9x + 16x = 500 g
25x = 500 g/25
x = 20 g

9*20 g = 180 g - tyle gram roztworu 50% nam potrzeba
16*20 g = 320 g - tyle gram roztworu 25% nam potrzeba 

Odp: Do przygotowania 500 g 34% roztworu kwasu należy użyć 180 g 50% roztworu oraz 320 g 25% roztworu ;)

Zad. 81.
100 kg roztworu kwasu solnego zawiera 90% wody, skoro woda stanowi 90%, to kwas stanowi 10% ;)

ms = (100 kg*10%)/100% = 10 kg ;)
100 kg - 10 kg = 90 kg - masa wody :)

Masa substancji rozpuszczonej pozostanie taka sama, zmieni się jedynie masa rozpuszczalnika ;) Będzie to powodować wzrost stężenia ;)

Skoro mamy mieć 80% wody, to stężenie kwasu wynosić będzie 20%, ilość kwasu policzyłem wcześniej i jest ona niezmienna:

Cp = (ms/(ms+mrozp))*100% /*(ms+mrozp)
Cp*(ms+mrozp) = ms*100%/Cp
ms+mrozp = (ms*100%)/Cp /-ms
mrozp = ((ms*100%)/Cp) -ms
mrozp = ((10 kg*100%)/20%) - 10kg
mrozp = 50 kg - 10 kg
mrozp = 40 kg
        
90 kg - 40 kg = 50 kg

Odp: Z tego roztworu należy odparować 50 kg wody.2 5 2