Państwo K. zarabiają razem miesięcznie 4400zł z czego 3600zł wydają na stałe opłaty . Miesięczny dochód państwa Nto 6500zł a stałe opłaty wynoszą 4500zł.Która z tych rodzin wydaje na stałe opłaty większą część dochodu?


Wstaw znak < lub > .
65/79 108/103

908/909 999/998proszę o szybkie rozwiązanie;)

3

Odpowiedzi

2009-11-17T19:03:38+01:00
Większą częsc dochodu wydają państwo K.
Ponieważ bo odjęciu stałychopłat zostaje im 800zł a państwu Nto zostają 2000 złotych

65<79

108>103

908<909

999>998
2009-11-17T19:05:43+01:00
3600/4400*100%=81%
4500/6500*100%=69%

65/79<108103
908/909<999/998
2009-11-17T19:11:30+01:00
(3600/4400) *100% =81,81% swoich dochodów na opłaty przeznaczają państwo K.
(4500/6500)*100% =69,2% swoich dochodów na opłaty przeznaczają państwo N.

Państwo K. na opłaty przeznaczają większa część dochodu


65/79 108/103
aby porównać musimy sprowadzić do wspólnego mianownika np. będącego iloczynem 79 i 103

7020/8137 = 7020 /8137


908/909 999/998
aby porównać musimy sprowadzić do wspólnego mianownika

906184/907182 < 907092/907182