A) Metoda ta ukazuje natężenie określonego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą barw o ustalonej skali
...............................
b) za pomocą tej metody można przedstawić zjawiska, które zmieniają się w przestrzeni w sposób ciągły
..............................
c) w metodzie tej wykorzystuje się znaki umowne do przedstawienia na mapie obiektów, które są zbyt małe, aby pokazac je w skali mapy
..............................
d) metoda ta służy do przedstawienia wielkości lub struktury zjawiska za pomocą diagramów lub wykresów naniesionych na mapę
..............................

pomocy.!
potrzebne na dzisiaj

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T19:07:36+01:00
1.Matoda ukazuje natężenie... Kartogram
2.Za pomocą tej metody..Izolinii
3.W metodzie tej...Sygnaturowa
4.Metoda ta słuzy... Kartodiagramu
34 4 34
2009-11-17T20:45:23+01:00
A) metoda kartogramu
b) metoda izolinii
c) metoda sygnaturowa
d) metoda kartodiagramu
61 4 61
1.Matoda ukazuje natężenie... Kartogram
2.Za pomocą tej metody..Izolinii
3.W metodzie tej...Sygnaturowa
4.Metoda ta słuzy... Kartodiagramu