Odpowiedzi

2009-11-17T19:16:37+01:00
I zasada dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się wzajemnie równoważą to ciało to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku.

II zasada dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało działają siły, ale się nie równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnej do masy tego ciała.

III zasada dynamiki Newtona

Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.

;)
2 5 2