Odpowiedzi

2009-11-17T19:15:06+01:00
- statki, pływające w okolicach raf (choć to zabronione),
- zanieczyszczenie środowiska wodnego,
- klimat,
- kwaśne deszcze,
- wyciek substancji szkodliwych dla środowiska np. smoła ze statków parowych,
2009-11-17T19:16:29+01:00
Statki, pływające w okolicach raf(choć to zakazane)
Zanieczyszczenie środowiska wodnego.
Klimat.
Kwaśne deszcze.
Wyciek sub. szkodliwych dla środowiska np. smoła z statków parowych.
2009-11-17T19:17:33+01:00
-zwiększenie populacji rozgwiazd żerujących na koralowcach -Wycieki ropy naftowej
-zanieczyszczenie wody ściekami komunalnymi i przemysłowymi -pogłębianie dna na szlakach morskich
-zanieczyszczenie i zamulenie wód przybrzeżnych
-globalne ocieplenie klimatu