Odpowiedzi

2009-11-17T19:34:58+01:00
1.Cr2O3 +3H2SO4 -> Cr2(SO4)3 + 3H2O czyli siarczan (VI) chromu (II) i woda
2. 3Li2O +2 H3PO4 ->2 Li3PO4 +3 H2O czyli fosforan (V) litu i woda
3. 3Na2O + 2H3BO3 -> 2Na3BO3 + 3H2O czyli boran sodu i woda
4. MnO + 2HNO3 -> Mn(NO3)2 + H2O czyli azotan (V) manganu (II) i woda

5. BaO + H2S -> BaS + H2O czyli siarczek baru i woda
4 5 4