Odpowiedzi

2009-11-17T19:26:24+01:00
L. poj poeta l. mn. Poeta l. poj mieszczanin
M. Poeta M. Poeci M. Mieszczanin
D. Poety D. Poetów D. Mieszczanina
C. Poecie C. Poetom C. Mieszczaninowi
B. Poetę B. Poetów B. Mieszczanina
N. Z poetą N. Z poetami N. z mieszczaninem
Ms. O poecie Ms. O poetach Ms. O mieszczaninie
W. Poeto! W. Poeci! W. Mieszczaninie!

L mn. Mieszczanin
M. Mieszczaninie
D. Mieszczaninów
C. Mieszczaninom
B. Mieszczaninów
N. Z mieszczaninami
Ms. O mieszczaninach
W. Mieszczaninowie [?]
2 5 2
2009-11-17T19:28:46+01:00
L. poj.
M poeta, mieszczanin
D poety, mieszczanina
C poecie, mieszczaninowi
B poetę, mieszczanina
N poetą, mieszczaninem
Msc poecie, mieszczaninie
W poeto, mieszczaninie

l.mn.
M poeci, mieszczanie
D poetów, mieszczan
C poetom, mieszczanom
B poetów, mieszczan
N poetami, mieszczanami
Msc poetach, mieszczanach
W poeci, mieszczanie
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T19:39:07+01:00
L.mn.
M poeci, mieszczanie
D poetów, mieszczan
C poetom, mieszczanom
B poetów, mieszczan
N poetami, mieszczanami
Msc poetach, mieszczanach
W poeci, mieszczanie


l. poj.
M poeta, mieszczanin
D poety, mieszczanina
C poecie, mieszczaninowi
B poetę, mieszczanina
N poetą, mieszczaninem
Msc poecie, mieszczaninie
W poeto, mieszczaninie

; ))

2 5 2