Zadanie 1 .

1.) Siedziba dawnych władców i rycerzy (4 litery)
2.) przydomek pierwszego króla Polski (7)
3.) Ceremonia nadania tytułu monarszego(9)
4.) nazwisko rodowe pierwszych władców polski(5)
5.) Pierwszy władca polski(7)
6.) główna świątynia religii chrześcijańskiej(7)
7.) dostojnik kościelny zarządzający diecezją.(6)
8.) plemię od którego wywodzi się nazwa Polska (7)

Zadanie 2

Książę, sprawujący zwierzchnią władzę w państwie . (6)
Jedna z dwóch ziem wchodzących w skład dziedzictwa Bolesława Kędzierzawego. (6)
Dokument prawny zawierający wolę zmarłego. ((9)
Prowadzona na pomorzu zachodnim w latach 1121-1122 . (15) .

a).Uzupełnij :
W 1138 roku Bolesław _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ogłosił Statut, w którym regulował sprawę następstwa tronu.Zostały w nim wyznaczone dzielnice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dla synów Bolesława i ich następców oraz dzielnica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , w której władzę miał sprawować najstarszy z rodu _ _ _ _ _ _ _ ..

Dam naj. ;)

3

Odpowiedzi

2009-11-17T19:37:29+01:00
Zad 1.
1.) GRÓD
2.) CHROBRY
3.) KORONACJA
4.) PIAST
5.) MIESZKO
6.) CHYBA KOŚCIÓŁ
7.) BISKUP
8.) POLANIE
zad 2.
1.) WŁADCA
2.) KUJAWY
3.) TESTAMENT
4.) NIE WIEM

PIERWSZY WYRAZ- KRZYWOUSTY
DRUGI WYRAZ- DZIEDZICZNE
TRZECI WYRAZ- SENIORALNA
CZWARTY WYRAZ- WŁADYSŁAW 2
2009-11-17T19:47:01+01:00
1) Dwór
2)chrobry
3)
4) piast
5) Mieszko I
6) kościół
7)ksiądz
8)Polanie

kalisz - ziemia
Testament - dokument
spór o zjadnoczenie pomorza


Chrobry,
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T20:06:09+01:00
ZADANIE 1.
1.) GRÓD
2.) CHROBRY
3.) KORONACJA
4.) PIAST
5.) MIESZKO
6.) CHYBA KOŚCIÓŁ
7.) BISKUP
8.) POLANIE


ZADANIE 2.
1.) WŁADCA
2.) KUJAWY
3.) TESTAMENT
4.)

PIERWSZY - Krzywousty
DRUGI - dziedziczne
TRZECI - senioralna
CZWARTY - Władysław II