Odpowiedzi

2009-11-17T19:29:27+01:00
Funkcja ustawodawcza – jest podstawowa i najważniejszą funkcją w Sejmie. Dlatego że poprzez uchwalanie ustaw w specjalnej procedurze*.
*procedura legislacyjna
1 5 1
2009-11-17T19:30:37+01:00
Polega na tworzeniu aktów prawnych rangi ustawowej. Parlament jest najważniejszym organem prawotwórczym co wyika z systemu trójpodziału władz. Ustawy mogą regulować wszystkie sprawy w państwie.
1 5 1