Odpowiedzi

2009-11-17T19:35:24+01:00
Obok dorobku antyku Biblia jest jednym z dwóch najważniejszych źródeł naszej kultury. To w dużej mierze z niej wyrasta nasz światopogląd, system wartości, a także bogactwo literatury i sztuki z kręgu śródziemnomorskiego.- Biblia jest źródłem wielu motywów, z których nadal czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, muzycy i poeci niemal wszystkich narodowości. To dlatego znajomość Biblii jest obowiązkowa – bez tego nie ma co marzyć o zrozumieniu wielu dzieł sztuki naszej cywilizacji.- dla wielu ludzi (dla chrześcijan Stary i Nowy Testament, dla wyznawców judaizmu Stary Testament) Biblia jest sacrum – czyli księgą świętą. Jest religijnym autorytetem - wyjaśnia stworzenie świata, jego koniec, zawiera też uniwersalny kodeks moralny (dziesięć przykazań Bożych). Biblia porusza wiele zagadnień etycznych.- Jest źródłem wielu odniesień językowych – sporo frazeologizmów pochodzi właśnie z Biblii.- Biblia próbuje odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania stawiane przez ludzkość – o powstanie życia, Boga, śmierć, życie wieczne. Czasami te odpowiedzi ukryte są w metaforach, czasami w przypowieściach.- Biblia jest zbiorem wielu najróżniejszych gatunków literackich – dla badaczy literatury i np. prawa stanowi og4omną wartość.- Jest także zapisem historii – obyczajów, wydarzeń i losów osób sprzed wielu wieków. To bardzo bogaty materiał badań dla pokoleń naukowców.
W czasach dzisiejszych Biblia również oddziałuje na twórców, m. in. filmowych reżyserów. Powstały niedawno film "Pasja" Mela Gibsona przedstawiał w sposób bardzo drastyczny mękę Jezusa Chrystusa, co pozwoliło współczesnemu widzowi głębiej przeżyć tajemnicę cierpienia Zbawiciela.
Moim zdaniem każdy człowiek, nawet niekoniecznie wierzący w Boga, powinien zapoznać się z tą Świętą księgą tworzoną przez wieki pod natchnieniem Boga. Znaleźć w niej można bowiem prawdy wiecznie aktualne, pomocne człowiekowi w każdej chwili jego życia.
2009-11-17T20:21:05+01:00
Obok dorobku antyku Biblia jest jednym z dwóch najważniejszych źródeł naszej kultury. To w dużej mierze z niej wyrasta nasz światopogląd, system wartości, a także bogactwo literatury i sztuki z kręgu śródziemnomorskiego.- Biblia jest źródłem wielu motywów, z których nadal czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, muzycy i poeci niemal wszystkich narodowości. To dlatego znajomość Biblii jest obowiązkowa – bez tego nie ma co marzyć o zrozumieniu wielu dzieł sztuki naszej cywilizacji.- dla wielu ludzi (dla chrześcijan Stary i Nowy Testament, dla wyznawców judaizmu Stary Testament) Biblia jest sacrum – czyli księgą świętą. Jest religijnym autorytetem - wyjaśnia stworzenie świata, jego koniec, zawiera też uniwersalny kodeks moralny (dziesięć przykazań Bożych). Biblia porusza wiele zagadnień etycznych.- Jest źródłem wielu odniesień językowych – sporo
2009-11-17T20:49:33+01:00
Gdy wpatrzymy się w sens treści Biblii,możemy zauważyć,że zawiera ona sytuacje z życia codziennego. Pokazuje nam jak mamy się zachowywać,jak postępować... Biblia pomaga ludziom. Daje im wzór do naśladowania.Przykładem jest fragment o tym , jak Noemi wysyła swoje synowe[ po śmierci swoich synów ]do swoich rodzin, jedna z nich - Rut zostaje przy niej. Chociaż są biedne. Rut pomaga jej jak tylko może, chce dla swej teściowej jak najlepiej . Nie zostawia jej w trudnej dla nich chwili ! Postępuje cały czas według jej rad. Kocha ją ! Jest to przykład wierności. Drugim przykładem może być Dawid i Batszeba . Dawid nie zważa na to ,że Batszeba ma męża, płodzi jej syna. Postępuje przeciwko swemu Panu. P tym jak Dawid wysyła męża Batszeby - Uriasza Chetytę na wojnę celowo by zginął, Pan mści się na nim zsyłając na syna Dawidowego śmiertelną chorobę ! Dawid podważył 9 przykazanie ' Nie pożądaj żony bliźniego swego. ' I został za to ukarany . Pierwszy przykład pokazuje nam jak powinniśmy się zachować, a drugi ostrzega nas przed złymi czynami.