Rozmnażanie:
a) płciowe
-żyworodne
-dymorfizm
-jajorodne
-rozdzielnopłciowe
-obojniaki
b) bezpłciowe
-pączkowanie
-podział
-bulwy,kłącza,cebulki
-fragmentacje
-zarodniki (paprotka)

Pytanie: Który sposób rozmnażania i dlaczego jest lepszy ??

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T11:27:10+01:00
To zależy od położenia, raz lepszy płciowy a raz bezpłciowy.
2 2 2
  • Użytkownik Zadane
2009-11-18T11:32:05+01:00
Rozmnażanie płciowe - jeden ze sposobów podtrzymania ciągłości gatunku ,w tym celu wytwarzane są u zwierząt gonady(narządy produkujące komórki płciowe czyli gamety) U roślin wytwarzane są kwiaty(jako organy służące do rozmnażania- słupki wytwarzają komórki jajowe,pręciki pyłek zawierający komórki plemnikowe)

żyworodność polega ma tym,że zapłodniona komórka i zarodek,potem płód rozwija się w ciele matki,a po pewnym określonym czasie(zależnym od gatunku) ,młode zostają wydawane na świat. Rodzą się żywe,i przez pewien okres czasu zostają pod opieką matki(do uzyskania samodzielności,umiejętności zdobywania pokarmu itp).Żyworodne są ssaki(wyjątek stekowce)

dymorfizm płciowy polega na tym ,że występują widoczne różnice w budowie anatomicznej(budowa narządów służących do rozmnażania) i morfologicznej u samca i samicy(np.wielkość,umaszczenie-barwa sierści,piór,kształt ciała,obecność lub brak rogów np.u bydła itp)

jajorodność-jeden ze sposobów wydawania potomstwa. Polega na tym,że zapłodniona komórka jajowa zostaje otoczona błonami ,czasem także wapienną skorupką (ptaki i gady) ,a następnie w tej postaci zostaje złożona do środowiska zewnętrznego. Młode rozwija się w jaju,do chwili osiągnięcia odpowiednich rozmiarów,po czym przebija osłonki i wykluwa się z jaja. Podczas rozwoju w jaju korzysta z substancji odżywczych zawartych w jaju(żółtka).Jajorodne są w większości wszystkie zwierzęta i niektóre ssaki np.dziobak i kolczatka(stekowce)


rozdzielnopłciowość oznacza że organy rozmnażania znajdują się na dwóch różnych osobnikach,występuje samiec i samica (u zwierząt) ,u roślin mogą występować na jednym osobniku,z tym,że są kwiaty męskie i żeńskie.

Obojnactwo(hermafrodytyzm) oznacza że organy rozmnażania znajdują się na jednym osobniku np,tasiemiec,ślimak winniczek, motylica wątrobowa

Rozmnażanie bezpłciowe-jeden ze sposobów przedłużenia ciągłości gatunku,ale nie wymagający wytwarzania organów i narządów rozrodczych,a także komórek płciowych.

Pączkowanie-polega na wytworzeniu przez organizm rodzicielski małego fragmentu(pączka),który po oderwaniu staje się samodzielnym organizmem. Jest identyczny pod względem genetycznym jak organizm rodzicielski(jest jego kopią,klonem). przez pączkowanie rozmnażają się parzydełkowce(np.chełbia),stułbie,gąbki,drożdże i niektóre byliny.

Podział komórki-polega na podziale (poprzeczny lub podłużny) komórki macierzystej na dwie identyczne pod względem genetycznym kopie. Podziałowi ulega materiał genetyczny,a następnie komórka. W ten sposób rozmnażają się bakterie i niektóre protisty ( euglena,pantofelek,ameba)

bulwa-zgrubiała część korzenia (u jaskrów,dalii,pustynnika) lub pędu( krokus,frezja,ziemniak) magazynująca substancje zapasowe. Jest formą przetrwalną rośliny,w niekorzystnych warunkach nadziemna część rośliny obumiera,ale osadzona w glebie bulwa,przy korzystnych warunkach zewnętrznych odtwarza utracone wcześniej części stając się ponownie nowym,rozwijającym się osobnikiem.

Kłącze-podziemna część rośliny,jest formą przetrwalną roślin,pełni funkcję spichrzową,nie posiada liści(posiada łuski) i ciałek zieleni. W niekorzystnych warunkach(np zimy) przebywa pod ziemią ( lub wodą-u roślin wodnych) przez pewien okres czasu,a w momencie poprawienia warunków odtwarza całą roślinę. Podzielone jest na węzły i skrócone międzywęźla,z węzłów wyrastają korzenie,a z bocznych pączków nadziemna część pędu. Kłącza występują np.u konwalii,perzu,szparagu.

cebule- formy przetrwalne roślin i pełniące funkcje spichrzowe. Mają skróconą łodygę(piętkę),zewnętrzne liście,suche i skórzaste(funkcja ochronna) okrywają liście mięsiste gromadzące substancje zapasowe. Na szczycie jest pąk wierzchołkowy,a w kątach liści pąki boczne mogące przekształcić się w nowe cebule. Za pomocą cebul rozmnaża się czosnek,tulipan,lilia,byliny

Fragmentacja- rozpad organizmu macierzystego na mniejsze części(fragmenty), z których każda staje się początkiem dla nowego osobnika,identycznego pod względem genetycznym jak organizm rodzicielski. W ten sposób rozmnażają się glony,grzyby,porosty,niektóre rośliny

zarodniki- haploidalne(1n,o pojedynczym zestawie materiału genetycznego) twory,dojrzewają w zarodniach po czym wysypują się do środowiska zewnętrznego,rozsiewane są przez wodę lub wiatr,a każdy z nich po wykiełkowaniu daje początek nowej roślinie

Z mojego punktu widzenia korzystniejsze jest rozmnażanie bezpłciowe,ponieważ do powstania nowego osobnika nie potrzebne są dwa organizmy( Które muszą się odnaleźć,wykształcać różnych mechanizmów związanych ze skutecznym zapyleniem,zapłodnieniem itp),ale negatywną stroną tego rozmnażania jest to,że w jego wyniku zawsze powstają identyczne kopie organizmów macierzystych,brak jest zmienności. Rozmnażanie płciowe warunkuje zmienność organizmów,materiał genetyczny ulega wymieszaniu,osobniki są różne i ten sposób jest ewolucyjnie lepszy i dla organizmów i dla środowiska.

4 4 4
2009-11-18T13:18:23+01:00