Zapytaj o zgodę w podanych sytuacjach następnie odmów podając przyczynę: np.
Can I use your car??
Sorry,you can't ,becouse I must drive to Warsaw at the weekend.

1.Chcesz wyłączyć telewizor.
2.Chcesz pożyczyc słownik do angielskiego.
3.Chcesz przysiąść się do stolika w restauracji.
4.Chcesz zapalić w pokoju u kolegi.
5.Chcesz popływać w basenie przyjaciela.

3

Odpowiedzi

2009-11-17T20:12:13+01:00
1. Can I turn the TV on?
Sorry, you can't, because I'm doing my homework and I need silence.
2. Can I borrow your Engilsh dictionary?
Sorry, you can't because I'm using it now.
3. Can I sit there?
Sorry, you cant, because it's already taken.
4. Can I smoke in your room?
Sorry, you can't. My mum doesn't know, that you smoke, and she'll be angry.
5. Can I swim in your pool?
Sorry, you can't. No one besides us is in here.
2009-11-17T20:16:48+01:00
1. Can I on TV?
No, you can't, because I'm reading book.

2. Can I borrow dictionary English?
No, you can't because I'm using it now.

3. Can I sit here?
No, you cant, because it's already taken.

4. Can I smoke in this room?
No, sorry, you can't because i don't like smoke.

5. Can I swim in your swimming pool?
No, you can't because water is dirty.
2009-11-17T20:38:35+01:00
1.You want to switch off tv set
It does not want to switch off tv set
2.You want to loan dictionary for english
It does not want to loan dictionary for english
3.You are wanted to come for table in restaurant
It are not wanted to come for table in restaurant.
4.You want to fire in chamber at colleague
It does not want to fire at colleague in chamber
5.You want to swim in basin of friend
It does not want to swim in basin of friend