Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T22:01:24+01:00
Patologia-nauka nauka która zajmuje się zagadnieniami związanymi z chorobami organizmów żywych.Zajmuje się przyczynami i skutkami chorób.Do patologii zaliczamy wiele działów które zajmują się węższym zakresem zagadnień.Są to:-patologia społeczna,patofizjologia,histopatologia,immunopatologia,logopatologia,neuropatologia,osteopatologia,psychopatologia,patologia w seksuoilogi,patomofologia,patologia zwierząt,anotomia patologiczna zwierząt ,patofizjologia zwierząt.

Patologia i zachowania z nia związane są od dawna wieków.Ludzie używali środki odurzające,napoje alkoholowe,aby uśmierzyć przykre uczucia,lub nawiązać nowe kontakty,przypodobać się innym.Inne zjawiska patologiczne to:zabijanie,okradanie ,deprawowanie.
Patologia występuje dziś i u dzieci.Zanieczyszczenia ekologiczne środowiska mające doprowadzić do osłabienia systemu immunologicznego organizmua tym samym do róż-nego typu schorzeń somatycznych, jak też obniżenia poczucia wolnej woli,comoże skutkować wzmacnianiem swojej psychiki środkami pobudzającymi czy uspokajającymi.

Niektóre zachowania patologiczne w Polsce tat 90 tych.
Dysfunkcja rodziny-rozwody,rodziny niepełne,alkohol w rodzinie,przestępstwa przeciwko rodzinie,przemoc w rodzinie.
Alkoholizm-wzrost spozycia alkoholu,u dzieci ,młodzieży.Choroby związane z używaniem alkoholu.
Narkomania-zwrost oferty narkotykowej,zachorowalność i śmiertelnosc zwiazana z uzywaniem narkotyków,zwiększenie się ilości osób z problemem narkotykowym - ,wzrost populacji dzieci i młodzieży używającej narkotyków .

Dewiacje seksualne-zjawisko pornografii, w tym pornografii dziecięcej i homosek-sualnej .Wzrost prostytucji ulicznej,luksusowej-wzrost ilości osób zarażanych wirusem HIV i chorych na AIDS.