Odpowiedzi

2009-11-17T20:30:09+01:00
Przyrodnicze:
-klimat(okres wegetacyjny,sprzyjający rozwojowi roślin,w Polsce maxymalny w woj.Dolnośląskim 230 dni a najmniej 190-Suwałki)
-gleby przydatnośc rolnicza czyli żyznośc określająca klasy bonitacyjn
-ukształtowanie powierzchni na stromych stokach terasowanie czyli uprawa w poprzek
-stosunki wodne na danym obszarze(odwadnianie i nawadnianie-melioracje)

pozaprzyrodnicze:
-poziom rozwoju gospodarczego kraju
- poziom kultury rolnej(wykształcenie rolników)
-mechanizacja rolnictwa
-chemizacja rolnictwa(rolnictwo ekologiczne)

warunki przyrodnicze w Delta i dolina Nilu w Afryce:
klimat zwrotnikowy i podzwrotnikowy suchy.Rozwój rolnictwa możliwy jest dzięki nawadnianiu wodami Nilu.Żyzne gleby aluwialne
2 3 2