MATEMATYKA KL.6
Oblicz objętość graniastosłupa o kwadratowej podstawie i wysokości 2,4 dm,w którym
a)obwód postawy jest równy wysokości bryły
b)przekątna podstawy ma długość 4 dm
C)suma długości wszystkich krawędzi wynosi 19,2 dm

1

Odpowiedzi

2009-11-17T20:18:51+01:00
4a=2,4
a = 0,8
V = a^2 * h = 0,8^2 * 2,4 = 1,536
b:
d= 4
d=a pierwiastek z 2
a pierw z 2 = 4
a = 2 pierwiastek z 2

V = (2 pierwiastek z 2 )^2 * 2,4 = 19,2

c:
8a + 4h = 19,2
8a + 4* 2,4 = 19,2
8a = 9,4
a = 1,175

V = 1,175^2 * 2,4 = 3.3135
1 3 1