1.kolebka klasycznego piękna?
2.ogólna nazwa starożytnej kultury śródzziemnomorskiej?
3.podstawowa forma greckich budowli?
4. trójkąt z tympanonem?
5.głowica kultury?
6.pas dekoracyjny biegnący ponad kolumnadą budowli?
7.pierwszy wśród greckich rzezbierzy?
8.ustalili najdoskonalsze proporcje ludzkiej postaci?
9.podstawa,wzorzec,zasada tworzenioa dzieła?
10. asymetryczna,zrównoważona postawa ciała?
11. najsłynniejsze dzieło polikleta znane dzieki rzymskiej kopii?
12.Sportowiec myrona?
13.zbiór opowiescio greckich bogach i herosach?
14.naczynia ceramiczne wspaniale ozdobione malowidłem?
15.jedna z najpiękniejszych rzezb greckich przedstawijąca uskrzydloną boginie?

1

Odpowiedzi

2009-11-18T15:04:02+01:00
1.Grecja
2.Antyk
3.Styl Dorycki
4.Inaczej Portal ,znajdował się nad wejściem do świątyni najczęściej wypełniony rzeźbą.
5.Głowica - Kapitel-zakończenie kolumny ,element konstrukcyjno-dekoracyjny znajdujący się między podporą(kolumną) a elementem dźwiganym.
6.Fryz.
7.Fidiasz.
8.Poliklet,Lizyp , Myron
9.Kanon.
10.Kontrapost
11.Doryforos
12.Dyskobol
13.Mitologia.
14.Wazy.
15.Nike z Samotraki.
7 3 7