Temat dotyczy świata starożytnego, a dokładniej mówiąc chodzi o biblię i mity.
Zadanie.
Z czym ci się kojarzy:
1. miasta:
a) Aleksandria
b) Ateny
c) Sparta
d) Palestyna
e) Jerozolima
f) Betlejem
g) Delfy
h) Rzym
i) Pompeje
j) Olimp

2. osoby:
a) Hammurabi
b) Perykles
c) Aleksander Wielki
d) Spartakus
e) Juliusz Cezar
f) Neron
g) Abraham
h) Dawid
i) św. Paweł
j) Hannibal

3.wydarzenia:
a) wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu
b) niewola babilońska
c) bitwa pod Maratonem
d) bitwa pod Termopilami
e) bitwa pod Salaminą
f) wojna peloponeska
g) wojny punickie

1

Odpowiedzi

2009-11-18T00:48:49+01:00
1. miasta:
a) Aleksandria- była stolica Egiptu, tu powstała Septuaginta
b) Ateny- tu znajdowała się góra Olimp, gdzie mieszkali wszyscy bogowie
c) Sparta0 najpoteżniejsze miasto starożytnej Grecji
d) Palestyna- uważana jest za Ziemię Świętą, miejsce rozgrywania sie wydarzen Starego i Nowego Testamentu
e) Jerozolima- było to święte miasto Żydów
f) Betlejem- tu urodził się Jezus
g) Delfy- tu znajdowała się najważniejsza wyrocznia, przy świątyni Apolla
h) Rzym- kiedyś wielkie Imperium Rzymskie,
i) Pompeje- miasto w Starożytnym Rzymie, jeden z najważniejszych ośrodków handlowych tamtych czasów
j) Olimp-góra, na ktorej, wg mitów mieszkali wszyscy bogowie

2. osoby:
a) Hammurabi- stworzył kodeks, główną zasadą jest "oko za oko, ząb za ząb"
b) Perykles- pochodził z Aten, zakładał kolonie,zwane apoikia
c) Aleksander Wielki- król Macedonii, najsłynniejszy wódz świata
d) Spartakus- niewolnik, gladiator, zasłynął z wielkiej ucieczki gladiatorów
e) Juliusz Cezar- był wielkim przywódcą w Starożytnym Rzymie
f) Neron-przeszedł do historii jako jeden z największych tyranów Rzymu
g) Abraham- on wstawił się za ludem Sodomy, był patriarchą
h) Dawid- Król Izraela
i) św. Paweł- był męczennikiem
j) Hannibal-dowódca wojsk antycznej Kartaginy.

3.wydarzenia:
a) wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu- Mojżesz, na nakaz Boga namówił Izraelitów na odejście
b) niewola babilońska- było to wygnanie Zydów z Judy
c) bitwa pod Maratonem- 490 p.n.e. była to bitwa Persów ze Spartanami, klęskę ponieśli Persowie
d) bitwa pod Termopilami- bitwa między Persją a Grecja, 480 pne
e) bitwa pod Salaminą bitwa Persowie i Grecy. bitwa morska,
f) wojna peloponeska- wojna o przywództwo w Grecji 431-404 p.n.e.
g) wojny punickie- wojny toczone między Rzymem a Kartaginą toczone w latach 264 – 146 p.n.e