Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T20:24:29+01:00
Państwo w Europie Północnej, nad Morzem Bałtyckim, powstałe po I wojnie światowej. Członek Unii Europejskiej i NATO. Graniczy z Łotwą od południa i z Rosją od wschodu oraz z Finlandią przez Zatokę Fińską.

* Całkowita granica lądowa: 633 km
* Długość wybrzeża: 374 km
* Długość granic z sąsiadującymi państwami: Łotwa 339 km, Rosja 294 km
* Najwyższy punkt: Suur Munamägi 318 m n.p.m.
* Najniższy punkt: Bałtyk 0 m
2 3 2
2009-11-17T20:27:39+01:00

[Zabytki] Najważniejsze muzea
Art Museum of Estonia, Tallinn
Estonian National Museum, Tartu
[Obyczaje i tradycje] Etykieta
Estończycy są zazwyczaj społecznymi introwertykami i w sytuacjach publicznych i prywatnych często zachowują dystans. Rzadko utrzymują również kontakt wzrokowy. Rosjan postrzega się jako głośnych, gwałtownych i nierespektujących przestrzeni prywatnej.
[Obyczaje i tradycje] Małżeństwo i rodzina
Małżeństwa z przedstawicielami innych grup etnicznych, zwłaszcza z Rosjanami, nie są postrzegane zbyt pozytywnie, ale nie zakazuje się ich. Ponad połowa związków małżeńskich kończy się rozwodem.

Rodzina zazwyczaj składa się z małżonków i jednego dziecka. Niezależnie od tego, czy mieszkają wspólnie czy osobno, dziadkowie często pomagają w wychowywaniu wnuków.
[Obyczaje i tradycje] Status obu płci
Według tradycji od kobiet oczekuje się, że będą podporządkowywać się decyzjom mężczyzn, nawet jeśli są one niewłaściwe. Oczywiście obowiązująca obecnie konstytucja zapewnia ochronę praw kobiet i zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć.

Kobiety pracują zazwyczaj w sektorze usług (np. jako sekretarki czy kasjerki bankowe), natomiast dla mężczyzn przeznacza się bardziej odpowiedzialne stanowiska - postrzega się ich bowiem jako bardziej chłodnych emocjonalnie.
[Obyczaje i tradycje] Symbolika narodowa
Wśród Estończyków powszechne jest przywiązanie do języka-matki ('emakeel') i ojczyzny ('isamaa'). Metafora rodziny jest wzmacniana przez poczucie przynależności do korzeni i wartości chłopskich. Wiążą one Estończyków z naturą. Kwiat kukurydzy, jaskółka dymówka, a także kamień i drewno są symbolami wyrażającymi walkę mieszkańców wsi przeciwko ciężkim warunkom życiowym.