Klient zawarł z bankiem umowę na udzielenie mu kredytu w wysokości 35 000zł na okres dwóch lat,przy oprocentowaniu w skali roku w wysokości 24%. Oblicz jaką kwotę musi oddać bankowi kredytobiorca, jeśli bank stosuje kapitalizacje roczną.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T20:26:30+01:00
35000 -100%
x - 124%

124*35000 / 100=43400

43400 -100%
x -124%

124* 43400 / 100 =53816


odp. Należy oddać 53816 zł.
10 4 10
2009-11-17T23:24:36+01:00
Kredytu w wysokości 35 000zł na okres dwóch lat,przy oprocentowaniu w skali roku w wysokości 24%. Oblicz jaką kwotę musi oddać bankowi kredytobiorca, jeśli bank stosuje kapitalizacje roczną.

K=35 000zł
n=2 lata
p=24%
K2=35 000*(1+24/100)²
K2=35 000*1,24²
K2=53 816zł
4 4 4