Odpowiedzi

2009-11-17T20:28:32+01:00
Demokracja ponieważ wszyscy w państwie decydują o władzy .
2009-11-17T20:28:45+01:00
Głową państwa była by jedna osoba która sprawowała by swój urząd całe życie. Miałby on władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz zwierzchnią nad mianowanymi urzędnikami.W czasie wojny byłby także głównodowodzącym wojsk. Następca wybierany byłby przez senat złożony z 300 senatorów [mających 70+ lat]. Senat miałby dość ograniczony zakres władzy. Musiałby on przedkładać propozycję ustaw i dbać o państwo w czasie konfliktów zbrojnych oraz sprawować funkcję sądowniczą przy odwołaniach w sądach niższych instancji. Obywatele mieli by wolność wyznania, przekonań oraz dokonywali by wyboru senatorów ze swoich okręgów. Zapewniono by im także prawo własności której nie można było by naruszyć.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T21:28:34+01:00
Według mnie najlepszym ustrojem jest ustrój autorytarny - rządzić powinien król. Monarchia dziedziczna zapewnia stałość państwa. W demokracji rządzi większość, a ludzi głupich jest więcej niż mądrych, więc rządzi głupota, która na polityce sie nie zna.

Przy monarchii dziedzicznej przyszły władca już od dziecka uczyłby się rządzenia, polityki, ekonomii, dzięki czemu jego ustawy byłyby przemyślane i rozważne.

Inną możliwością jest powrót do demokracji w formie ateńskiej, bo dzisiaj mamy ochlokrację, czyli czynne prawo wyborcze przysługuje kobietom, ludziom głupim, a za niedługo jeszcze może dzieciom. Przy wprowadzeniu odpowiednich cenzusów wyborczych, polepszyłaby się jakość wybieranych posłów.