Zad. 1
Wykaż, że proces romanizacji wykonywał się w kilku dziedzinach życia.
Zad. 2
Wielkim problemem w dziejach Rzymu była kwestia zubożałych chłopów. W jaki sposób starali się ten problem rozwiązać bracia Grakchowie i wódz Mariusz?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T22:53:06+01:00
Zad. 1
Romanizacja była procesem rozprzestrzeniania języka i kultury rzymskiej na terenach podbitych przez Rzym.
Język łaciński w wyniku podbojów Republiki i Cesarstwa stał się w krótkim czasie językiem konkurującym z greką o miano dominującego w basenie Morza Śródziemnego.
Także w życiu religijnym podbitych społeczeństwa następowała romanizacja. Przyjmowali oni bowiem najpierw rzymski politeizm, a następnie chrześcijaństwo.
Mieszkańcom podbitych terenów dzięki nadawaniu praw obywateli Rzymu otwierała się droga do stanu ekwickiego i senatorskiego.

Zad. 2
Bracia Grakchowie pragnęli zahamować proces zanikania średniozamożnych obywateli rzymskich, z których rekrutowano legionistów. Aby temu zapobiec pragnęli ograniczyć latyfundia senatorów i nadać ziemię chłopom. Ziemię tą brano m.in. z nowo podbitych terenów lub już podbitych lecz niezagospodarowanych. Bracia dążyli także do równouprawnienia obywateli jednakże natrafili na silny opór taki popularów jaki optymatów.

Z kolei Mariusz postanowił zrezygnować z dotychczasowego systemu rekrutacji i rozpoczął werbunek także w niższych warstwach społecznych tzw. proletariacie. Za wstąpienie do armii chłop otrzymywał regularny żołd oraz ekwipunek. Po 16 latach służby otrzymywał status weterana i nadział ziemi. Od tego momentu armia rzymska stała się dla najuboższych jedyną możliwością wyrwania się z nędzy.