Napisz wzory sumaryczne a) alkenów i b) alkinów mających w cząsteczce:

a)
1) 8 atomów węgla -
2) 12 atomów węgla -
3) 30 atomów węgla -
4) 16 atomów węgla -
5) 14 atomów wodoru -
6) 22 atomu wodoru -
7) 30 atomów wodoru -
8)16 atomów wodoru -


b)
1) 9 atomów węgla -
2) 12 atomów węgla -
3) 7 atomów węgla -
4) 16 atomów węgla -
5) 14 atomów wodoru -
6) 2 atomy wodoru -
7) 32 atomy wodoru -
8) 20 atomów wodoru -

1

Odpowiedzi

2009-11-17T20:39:47+01:00
A)
1)C8H16
2)C12H24
3)C30H60
4)C16H32
5)C7H14
6)C11H22
7)C15H30
8)C8H16

B)
1)C9H16
2)C12H22
3)C7H12
4)C16H30
5)C8H14
6)C2H2
7)C17H32
8)C11H20
1 5 1