Odpowiedz na pytania nie jest ich dużo.Może ktoś ma,są one z książki "Jezus Chrystus Objawia Prawdę O Bogu I Człowieku"
Książka do 1klasy gimnazjum.;]Proszę o szybką pomoc na dzisiaj!.

1.Na czym polega zbawczy dialog z bogiem?
2.Na jakie pytania odpowiada biblia.
3.Co Bóg objawia ludziom w opisie stworzenia świata.
4.Co mówi Bóg o stworzonych rzeczach?
5.O czym autor natchniony poucza,pisząc,że "Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym"[...]?
6.Co to jest wolność?
7.Dlaczego Adam i Ewa sprzeciwił się Bogu przez wybór zła?
8.Na czym polega wolność zewnętrzna i wewnętrzna?
9.Na czym polega grzech Kaina?
10.Na czym polegał grzech ludzi budujących wieżę Babel?
11.Przez jakie czyny ludzie sprowadzili na siebie kare potopu?

1

Odpowiedzi

2009-11-17T23:57:56+01:00
1.Na czym polega zbawczy dialog z bogiem?
Na tym ,że po zawiązaniu dekalogu Pan Bóg będzie ochraniał człowieka, a jeśli człowiek nie będzie postępował według dekalogu to popełni grzech

2.Na jakie pytania odpowiada biblia.
Biblia opisuje życie człowieka powiązane ściśle z Bogiem. Odpowiada na fundamentalne pytanie:, po co istniejemy, jaki jest cel pojedynczego człowieka.

3.Co Bóg objawia ludziom w opisie stworzenia świata?
Tymi uroczystymi słowami zaczyna się Pismo święte. Symbol wiary podejmuje te słowa, wyznając Boga Ojca wszechmogącego jako "Stwórcę nieba i ziemi", "wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych". Powiemy więc najpierw o Stwórcy, następnie o Jego stworzeniu, a w końcu o upadku na skutek grzechu; by podnieść nas z tego grzechu, przyszedł Jezus Chrystus, Syn Boży.

4.Co mówi Bóg o stworzonych rzeczach?

5.O czym autor natchniony poucza,pisząc,że "Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym"[...]?

6.Co to jest wolność?
Wyznawanie religii

7.Dlaczego Adam i Ewa sprzeciwił się Bogu przez wybór zła?
Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę (pierwszych na świecie ludzi) pozwolił im zamieszkać w raju i czerpać ... Oboje w ten sposób sprzeciwili się zakazowi Boga i przegrali walkę ze złem.

8.Na czym polega wolność zewnętrzna i wewnętrzna?
Wolność może być pojmowana jako wolność zewnętrzna która polega na możliwości działania publicznego bez ograniczeń i jako wolność wewnętrzna, która polega na stanie niezależności ducha. Między jedną i drugą wolnością powinien zachodzić harmonijny związek.

9.Na czym polega grzech Kaina?
Kain zabił Abla.Nie wolno się mścić, nie wolno uprawiać samosądu, nie wolno w ogóle zabijać.

10.Na czym polegał grzech ludzi budujących wieżę Babel?
Pycha

11.Przez jakie czyny ludzie sprowadzili na siebie kare potopu
bałwochwalstwo, brak wiary w Boga.
4 4 4