21.Uzupełnij zdania.
a) Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych:...
b)Elektrony krążą po ... wokół... . W skład jądra atomowego wchodzą ... i ... .
c)Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe.... .
d) Masa elektronu jest około... od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi... .
e)Proton ma elementarny ładunek... , a neutron... .
f) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza
że..... .
g) Prawie cała masa atomu skupiona jest w... .
h) Liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów, nazywana jest... (A).
A = liczba... + liczba...
i) Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę... lub...
Z= liczba... = liczba...=...jadra

Proszę o szybkie rozwiązanie zadania, bo jest na jutro i z góry dziękuję za jego rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

2016-10-21T23:36:44+02:00

a) Atomy zbudowane są z następujących cząstek podstawowych elektronów i nukleonów.
b) Elektrony krążą po powłokach elektronowych wokół jądra atomu. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony.
c) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe 1u. 
d) Masa elektronu jest około 1840 mniejsza od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi 1-.
e) Proton ma elementarny ładunek 1+ a neutron ma ładunek obojętny 0. f) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że ładunki p+ i e- się redukują. g) Prawie cała masa skupiona jest w jądrze atomu.
h) Liczba nukleonów, czyli suma protonów i neutronów nazywana jest liczbą masową.

A = liczba protonów + liczba neutronów

i) Liczba atomowa (Z) oznacza liczbę protonów lub elektronów.

Z = liczba protonów = liczba elektronów = liczba atomowa jądra

5 5 5