Zad 1 Napisz czasowniki w obu częściach zdań w odpowiednim czasie.Następnie połącz obie części za pomocą when
2 We lie on the beach it start raining
3 The burglar climb the police see him the ladder
4 You ride you bike you meet your friends
5 My dad drive home a police officer stop him
6 My mum jog she fall over
zad 2 Przekształć zdania z ćwiczenia 1m używając while
1 While i was watching tv,my friend phoned
2 while we
3 while the
4 while you
5 while my
6 while my

1

Odpowiedzi

2009-11-17T22:04:48+01:00
2 We lie on the beach it start raining
We were lying on the beach when it started raining.

3 The burglar climb the police see him the ladder

The burglar was climbing the ladder when the police saw him.

4 You ride you bike you meet your friends

You were riding your bike when you met your friends.

5 My dad drive home a police officer stop him

My dad was driving home when a police officer stopped him.

6 My mum jog she fall over

My mum was jogging when she fell over.

2 while we were lying on the beach, it started raining.
3 while the burglar was climbing the ladder, the police saw him.
4 while you were riding your bike, you met your friends.
5 while my dad was driving home, a police officer stopped him.
6 while my mum was jogging, she fell over.
79 4 79