Odpowiedzi

2009-11-17T22:18:42+01:00
Pacta conventa- były to osobiste obietnice króła wstępującego na tron. Każdy król miał je indywidualne.
artykuły chenrykowskie-dokumenty które są zobowiązaniemkróla i jego następców że nie zdejmą przywilei szlacheckich.