I remember very well the day when I crossed the gate of the school for the first time. It was the 3rd of November 1990 and I was 7 years old. I knew that this day was special. It was the end of the first part of my life. I was enterning a new, different world. I was, of course, stressed because of that. The opening was at 9 o'clock but I was ready at 7 o'clock. I had a new white shirt and a dark trousers.

Before I had seen the school only from outside and I was wondering what was inside. I entered the building with my father but he had to go to work. He only accompanied me to the classroom. The school was big and full of unkniown people. Fortunately, in the class I met some friends from the kindergarten. My neighbour was also inside. I sat near him and we started talking. Soon the teacher, a young woman, went into the class. She told us about the school. Then she divided us into two groups: class A and class B. My friend and I got into the same class and I remember that I was very happy because of that.
Later the partent of my neigbour came and took us home. I was very excited and immediately prepared myself for the first day of learning.

potrzebuję przetłumaczyc ten tekst..na jutro

PROSZE!!!!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

2009-11-17T20:59:30+01:00
Pamiętam (przypominać sobie) bardzo dobrze dzień kiedy przecinam bramę szkoła (szkolny) po raz pierwszy. To było 3-m Listopada 1990 i był 7 latami stary. wiem co ten dzień był specjalny. To było końcem pierwszej części mojego życia (długotrwałość). JA było *enterning* nowy, różny świat (światowy). JA było, oczywiście, zaakcentowany z powodu co (żeby; który). otwarcie (otwór) było przy 9 godzinie ale JA było gotowe przy 7 godzinie. mam nowa biała koszula i ciemny (ciemność) *trousers*. Zanim szkoła (szkolny) tylko z zewnątrz i JA zdumiewało co był wewnątrz. wchodzę budowlę z moim ojcem ale on musiał iść do pracy. On tylko towarzyszył mnie do klasy. szkoła była wielka i pełny *unkniown* zasiedlać (ludzie; lud; ludowy). Na szczęście, w klasie spotykam (wykonał) niektórych przyjaciół od *kindergarten*. Mój sąsiad był także wewnątrz. usiądę przy (blisko; bliższy) on i rozpoczynamy mówić. Wkrótce nauczyciel, młoda kobieta, wchodził do klasę. Ona powiadała (opowiedział) USA o szkole. Potem ona rozdzielała USA do dwa grupa (grupuje): klasa i klasa (klasowy) *B*. Mój przyjaciel i otrzymuję (dostał się) do tego samego klasa (klasowy) i pamiętam (przypominać sobie) co JA było bardzo szczęśliwe z powodu co (żeby; który). Późniejszy (poźniej) *partent* mojego *neigbour* przybywał i wziął my (USA; amerykański) domowy (dom). JA bardzo było pobudzane i natychmiast przygotowywał siebie (samodzielnie) dla pierwszego dnia uczenia się. nie których słów nie przetłumaczyłoo
4 1 4
2009-11-17T21:01:42+01:00
Pamiętam bardzo dobrze dzień, w którym pierwszy raz przekroczyłam wejście mojej szkoły. To było 3 listopada 1990 roku i miałam 7 lat. Wiedziałam, ze to wyjątkowy dzień. To było zakończenie pierwszego etapu mojego życia. Wchodziłam w nowy, odmienny świat. Byłam oczywiście tym zestresowana. Rozpoczęcie było o 9, ale byłam gotowa już o 7. Miałam nową białą bluzkę i ciemne spodnie.

Przedtem widziałam moja szkołę tylko od zewnątrz i zastanawiałam się co było w środku. Weszłam do szkoły z moim tatą, ale on musiał iść do pracy. Towarzyszył mi tylko do sali. Szkoła była duża i pełna nieznanych osób. Na szczęście, w klasie poznałam kilku znajomych z przedszkola. Mój sąsiad także był w środku. Usiadłam obok niego i zaczęliśmy rozmawiać. Wkrótce, nauczycielka, młoda kobieta, weszła do klasy. Opowiedziała nam o szkole. Potem podzieliła nas na dwie grupy: klasę A i klasę B. Mój znajomy i ja trafiliśmy do tej samej klasy i pamiętam, ze byłam bardzo zadowolona z tego.
Póżniej rodzic mojego sąsiada zabrał na do domu.Byłam bardzo podekscytowana i natychmiast przygotowałam się na pierwszy dzień nauki.

7 5 7
2009-11-17T21:03:40+01:00
Pamietam bardzo dobrze dzien kiedy pierwszy raz przekroczyłem drzwi szkoły. to było 3 listopada1990 i miałem wtedy 7 lat. wiedziałem ze ten dzien był wyjątkowy. to był konie pierwszej czesci mojego zycia. wkroczyłe w nowy inny swiat.byłem oczywiscie zestresowany z tego powodu.Rozpoczecie było o 9 a ja byłem gotowy o 7 rano. miałem białą koszyle i czarne spodnie.

przedtym jak widzałłem szkołe z zewnątrz zastanawiałem sie co jest w srodku wszedłem do budynku z tatą ale musiał on isc do pracy.towarzyszył mi w drodze do klasy. szkoła była duza i pełno obcych ludzi.jednak w klasie poznałem paru przyjaciół z przedszkola. mój sąsiad był w srodku. siadłem koło niego i zaczelismy rozmawiac.wkródce nauczycielka młoda kobieta weszła do klasy. powiedziała nam o szkole podzieliła nas na dwie grupy na klase A i na klase B.mój przyjaciel i ja poszlismy do tej samej klasy. pamietam ze byłem szczesliwy z tego powodu

potym rodzic mojego kolegi zabrał nas do domu.byłem bardzo podniecony i natychmiast przygotowałem sie na kolejny dzien nauki


masz tu wszystko
odrazu wpisz mi punkty
44 4 44