Wypisz z tekstu prawidłowe określenia dotyczące metanu. Błędne sformułowania wypisz i napisz poprawnie.

Teskt:
Metan jest gazem cięższym od powietrza. Ma barwę żółtą i zapach ananasów. Występuje na bagnach i w kopalniach. Jest bardzo aktywny chemicznie. Jest łatwo palny. Ulega reakcjom spalania. Produktami reakcji spalania całkowitego są: sadza i woda. Spalanie całkowite zachodzi przy niepełnym dostępie powietrza. Tlenek węgla (IV) i woda to produkty niecałkowitego spalania metanu. Słabo rozpuszcza się w wodzie i alkoholu, dobrze w benzynie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T20:56:11+01:00
Metan jest lżejszy od powietrza.Jest bezbarwny oraz bezwonny.Powstaje na bagnach i występuje w kopalniach. Jest mało aktywny chemicznie.jest łatwo palny.Ulega reakcjom spalania. Produktami reakcji spalania całkowitego są: tlenek węgla (IV) i woda.Spalanie całkowite zachodzi przy nieograniczonej ilości dostarczonego tlenu. Nie rozpuszczalny w wodzie.
7 5 7