Odpowiedzi

2009-11-17T21:00:04+01:00
1.
*w totalitarnym był terror fizyczny i psychiczny w autorytarnym swobody obywatelskie
*w obydwu systemach cenzura
*w totalitarnym władza oparta na przemocy i prześladowaniach obywateli w autorytarnym na autorytecie przywódcy
*totalitarny posiada ideologię w autorytarnym nie ma jej

2009-11-17T21:03:45+01:00
Zasady ustroju (w skrócie, punktami):

Zasada dobra wspólnego
Demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej
- Zasada państwa demokratycznego
- Zasada państwa prawa
- Zasada państwa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej
Zasada państwa jednolitego
Zasada zwierzchności narodu
Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji (z uwagami ogólnymi)
- Charakter przepisów Konstytucji a zagadnienie ich bezpośredniego stosowania
- Przepisy programowe Konstytucji
- Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy
- Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez organy administracji
Konstytucja a prawo międzynarodowe

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej#Tre.C5.9B.C4.87_konstytucji
1 1 1
2009-11-17T22:54:18+01:00
1.
Państwo totalitarne:
-władza skupiona w ręku partii rządzącej i jej przywódców
-władze łamią większość praw i wolności obywatelskiej
-nie może działać żadna partia oprócz rządzącej

Państwo autorytarne:
-władza skupiona w ręku przywódcy i jego otoczenia
-parlament podporządkowany silnej władzy wykonawczej
-represje wobec społeczeństwa są znacznie mniejsze niż w państwach totalitarnych.
3.
Konstytuyjne zasady ustroju Rzeczypospolitej:
Zasada suwerennosci narodu
Zasada suwerennosci i niepodleglosci RzeczyPospolitej Polskiej
Zasada republikanskiej formy panstwa
Zasada demokratyc znego panstwa polskiego
Zasada unitarnej formy panstwa
Zasada podzialu wladzy i rownowagi wladz
Zasada reprezentacij politycznej
Zasada spoleczenstwa obywatelskiego
Zasada spolecznej gospodarki rynkowej
Zasada przyrodzonej godnosci czlowieka
Zazada decentralizacji wladzy publicznej i samorzadu
Zasada pomocniczosci
Zasada niezaleznosci oraz wspoldzialania panstwa i Kosciolow oraz innych zwiazkow wyznaniowych
1 1 1