Zasoby wody przypadającej na jednego mieszkańca wynoszą na świecie - 7685m3, w Europie - 4657m3, w Polsce - 1285m3. Na podstawie tych danych wykonaj polecenia:
a) Oblicz, ile razy zasoby wody przypadające na jednego mieszkańca w Polsce są mniejsze od takich zasobów w Europie i na świecie.
b) Porównaj obliczone wartości. Wyciągnij wnioski dotyczące gospodarowania wodą.


PILNE !! :)

1

Odpowiedzi

2009-05-11T19:47:27+02:00
A) Stosunek Polska - Europa

S = 1285 / 4657 = 0.2759

Stosunek Polska - Swiat

S = 1285 / 7685 = 0.1672

Ile razy mniej jestes w stanie wywnioskowac.

b) Świadczy to o zlym gospodarowaniu wodą w Polsce.

Pozdrawiam :)