Odpowiedzi

2009-11-17T21:05:02+01:00
Zad.6
droga s=3460km
prędkość czyli V=5km/h

3460/5=692 h
692:8h/dzień= 86,5 dnia

zad.3
droga s=45 km
prędkość czyli V=100km/h
prędkość zgodna z przepisami czyli V=90km/h


obliczenia czasu dla prędkości zgodnej z przepisami czyli V=90km/h
t=45/90=0,5h=0,5*60=30 min


obliczenia czasu dla prędkości V=100km/h
t=45/100=0,45h=0,45*60=27 min

30-27= 3 min zaoszczędził tylko 3 minuty
1 5 1
2009-11-17T21:15:30+01:00
Zadanie 6

Droga: s = 3460 km
Prędkość: V = 5km/h

3460 / 5=692 h
692 : 8h / dzień = 86,5

zad.3
s = 45 km
Prędkość V = 100km/h
Predkosc jest zgodna z przepisami V = 90km/h

V = 90km/h
t= 45/90 =0,5h =0,5 x 60 = 30 minut


Obliczenia czasu prędkości V = 100km/h
t= 45/100 = 0,45h = 0,45 x 60 = 27 minut

30 - 27= 3 minut
Zaoszczędził tylko 3 minuty .