Odpowiedzi

2009-11-17T21:11:16+01:00
A). 2(3x + 4) - 3 (5x - 6) + 4 (7x +8) = 115
6x+8-15x+18+28x+32=115
6x-15x+28x=115-32-18-8
7x=57/:7
x=8,14
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T21:26:34+01:00
A) 2(3x + 4) - 3 (5x - 6) + 4 (7x +8) = 115
6x+8-15x+18+28x+32=115
6x-15x+28x=115-32-18-8
7x=57/:7
x=8,14

działalność Amnesty International.
Działalność AI opiera się na zasadzie niezależności i bezstronności. Naszym celem jest promowanie szacunku dla praw człowieka, wyszczególnionych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. AI wierzy, że prawa człowieka są współzależne i niepodzielne – każdemu człowiekowi, w dowolnym miejscu na ziemi, powinny przysługiwać te same prawa, a korzystanie z pewnych praw nie powinno odbywać się kosztem innych.

Amnesty International sprzeciwia się naruszeniom praw człowieka, popełnianym przez rządy, organy pozarządowe i poszczególne jednostki (aktorów niepaństwowych). Wyrażamy sprzeciw wobec łamania praw człowieka przez zbrojne grupy polityczne (kontrolujące dane terytorium, czy działające w opozycji do rządu), które dopuszczają się takich nadużyć jak branie zakładników, stosowanie tortur, czy nielegalne zabójstwa. Przeciwstawiamy się nadużyciom praw człowieka wobec cywilów i osób, które nie biorą udziału w walkach, dokonywanym przez wszystkie strony konfliktów zbrojnych. AI prowadzi również kampanie na rzecz walki z nadużyciami w domu lub w społecznościach lokalnych, gdzie do naruszeń przyczynia się rząd, bądź też działania podejmowane przez władze nie przynoszą odpowiednich efektów.

Z historycznego punktu widzenia, główne cele działań AI wyglądają następująco:
uwolnienie wszystkich więźniów sumienia; zapewnienie wszystkim więźniom politycznym bezzwłocznego i rzetelnego procesu sądowego;
zniesienie kary śmierci, tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania;
położenie kresu pozasądowym egzekucjom oraz „zaginięciom”
walka z bezkarnością poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców naruszeń praw człowieka zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Wysyłanie kilkuosobowych grup badaczy dla oceny sytuacji poszczególnych represjonowanych osób i ew. pomocy tym osobom na miejscu. Zasadą jest tutaj wysyłanie osób z innego kraju niż kraj, w którym dochodzi do represji. Amnesty International nie przyjmuje i nie wymaga od swoich członków informacji na temat własnego kraju, aby nie być posądzonym o szpiegostwo.
Organizowanie dużych ogólnoświatowych akcji medialnych nakierowanych na jeden konkretny problem, w jednym konkretnym kraju, który wydaje się mieć szczególne znaczenie w danym momencie.
Organizowanie ogólnoświatowych kampanii medialnych dotyczących jednego ogólnego problemu, np. w obronie praw uchodźców lub przeciw torturom.
Prowadzenie tzw. Pilnych Akcji.
Tworzenie i publikowanie dorocznych raportów ze stanu przestrzegania praw człowieka na całym świecie (zwykle ukazują się one pod koniec maja).
1 5 1
2009-11-17T23:55:34+01:00
6x+8-15x+28x+32=115
19x+58=115
19x=115-58
19x+57
x=57/19
x=3


w zadaniu b) nie wiem co jest po podzialaniu w nawiasie (x-20) 1/5x=-58
Bo jezeli tu ma byc mnozenie to brakuje mi nawiasau kwadratowego.
1 2 1