W PEWNEJ SZKOLE ŚREDNIEJ WE WSZYSTKICH KLASACH DRUGICH PRZEPROWADZONO TEST Z MATEMATYKI.ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN:
OCENA L.UCZNIÓW
1 10
2 30
3 80
4 30
5 25
6 5
A) OBLICZ WARIANCJĘ I ODCHYLENIE STANDARDOWE OTRZYMANYCH OCEN. WYNIK PODAJ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 0,01
B) OBLICZ ILU UCZNIÓW OTRZYMAŁO OCENĘ WYŻSZĄ OD ŚREDNIEJ

1

Odpowiedzi

2009-03-25T11:12:38+01:00
B) wyzsze oceny od sredniej to 4,5,6 czyli
30+25+5=60 osob
a)odchylenie znak sigma δ= pod pierwiastkiem √47/36≈1,14

zeby obliczyc wariancje piszesz δ²= ulamek


w liczniku (1-3,25)²×10+(2-3,25)²×30+(3-3,25)²×80+(4-3,25)²×30+(5-3,25)²×25+(6-3,25)²×5=

w mianowniku liczbe wszystkich uczniow czyli 180

to wszystko obliczasz i wynik wyjdzie 47/36
1 5 1