Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T21:16:47+01:00
3HCL + AL(OH)3 ---> ALCL3 + 3H2O
jonowo 3H+ 3CL- + AL(OH)3---->AL3+ + 3CL- + 3H20

2HNO3 + Mg(OH)2---> Mg(NO3)2 + 2H2O
2H+ + 2NO3- +Mg(OH)2 ----> Mg2+ + 2NO3- +2H2O
2009-11-17T21:18:11+01:00
1. 3HCl+Al(OH)₃-->AlCl₃+3H₂O
3H⁺+3Cl⁻+Al(OH)₃-->AlCl₃+3H₂O

2. 2HNO₃+Mg(OH)₂-->Mg(NO₃)₂+2H₂O
2H⁺+2NO₃⁻+Mg(OH)₂-->Mg²⁺+2NO₃⁻+2H₂O