Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T21:25:25+01:00
12-15 lat życie w koszarach;
16-20 efebowie;
protejras (ostatni rocznik) pełnił funkcję przewodników i był stawiany na czele drużyn młodszych jako ich opiekun i nauczyciel;
od 21 do 30 lat obowiązkowa służba wojskowa;
od 31 lat po odbyciu dziesięcioletniej służby wojskowej Spartanin uzyskiwał prawa polityczne, dostawał ziemię (najczęściej po kimś kto zmarł, zginął, często po rodzicu) oraz mógł się ożeni;
17 4 17
2009-11-17T21:25:36+01:00
W przypadku wojny mężczyzni powyżej 20 roku życia stanowili trzon armii.
Spartanie mogli założyć rodzinę dopiero po ukończeniu 30 lat, Spartanie zyskiwali tażke pewne prawa polityczne. Brali udział w zgromadzeniu ludowym, nie mieli jednak większego wpływu na politykę swojej polis.
Dużą rolę w życiu politycznym Sparty odgrywali starcy. Najznamienitsi z nich zasiadali w Radzie Starszych (geruzji). Mniej zasłużeni mogli piastować urząd w jednej z komisji. Decydowali na przykład o losie nowo narodzonych Spartan.
3 1 3
2009-11-17T21:29:41+01:00
20-letni spartanie rozpoczynali trwającą 10lat obowiązkową służbę wojskową
życie dorosłe - spartanie opuszczali koszary dopiero po ukończeniu 30lat w razie wojny mogli zostać powołani do wojska po powrocie do domu otrzymywali ziemię od państwa
sprawowanie władzy -obywatele sparty po ukończeniu 60 r . życia nie obowiązywał już nakaz służby wojskowej najlepszy byli wybierani do rady starszych-geruzja
4 3 4