Odpowiedzi

2009-11-17T21:26:05+01:00
Hbr list do hebrajczykow
1,2 Kor listy do koryntian
Ef list efezjan
Flp list do filipian
Lb ksiega liczb


wiecej nie wiem mysle ze pomoglam powodzenia
Rdz - Ks. Rodzaju
Prz - Ks. Przysłów
Wj - Ks. Wyjścia
Koh - Ks. Koheleta
Kpł -Ks. Kapłańska
Pnp - Pieśń nad Pieśniami
Lb - Ks. Liczb
Mdr- Ks. Mądrości
Pwt- Ks. Powtórzonego Prawa
Syr - Mądrość Syracha
Joz -Ks. Jozuego
Iz - Ks. Izajasza
Sdz -Ks. Sędziów
Jr -Ks. Jeremiasza
Rt - Ks. Rut
Lm - Lamentacje
1 Sm - 1 Ks. Samuela
Ba - Ks. Barucha
2 Sm -2 Ks. Samuela
Ez - Ks. Ezechiela
1 Krl -1 Ks. Królewska
Dn - Ks. Daniela
2 Krl -2 Ks. Królewska
Oz - Ks. Ozeasza
1 Krn - 1 Ks. Kronik
Jl - Ks.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T21:36:58+01:00

Rdz - Ks. Rodzaju
Prz - Ks. Przysłów
Wj - Ks. Wyjścia
Koh - Ks. Koheleta
Kpł -Ks. Kapłańska
Pnp - Pieśń nad Pieśniami
Lb - Ks. Liczb
Mdr- Ks. Mądrości
Pwt- Ks. Powtórzonego Prawa
Syr - Mądrość Syracha
Joz -Ks. Jozuego
Iz - Ks. Izajasza
Sdz -Ks. Sędziów
Jr -Ks. Jeremiasza
Rt - Ks. Rut
Lm - Lamentacje
1 Sm - 1 Ks. Samuela
Ba - Ks. Barucha
2 Sm -2 Ks. Samuela
Ez - Ks. Ezechiela
1 Krl -1 Ks. Królewska
Dn - Ks. Daniela
2 Krl -2 Ks. Królewska
Oz - Ks. Ozeasza
1 Krn - 1 Ks. Kronik
Jl - Ks. Joela
2 Krn - 2 Ks. Kronik
Am -Ks. Amosa
Ezd -Ks. Ezdrasza
Ab - Ks. Abdiasza
Ne - Ks. Nehemiasza
Jon - Ks. Jonasza
Tb - Ks. Tobiasza
Mi - Ks. Micheasza
Jdt - Ks. Judyty Na
Ks.- Nahuma
Est -Ks. Estery
Ha -Ks. Habakuka
1 Mch - 1 Ks. Machabejska
So -Ks. Sofoniasza
2 Mch - 2 Ks. Machabejska
Ag -Ks. Aggeusza
Hi -Ks. Hioba
Za - Ks. Zachariasza
Ps - Ks. Psalmów
Ml - Ks. MalachiaszaMt Ew. wg św. Mateusza
1 Tm 1 List do Tymoteusza
Mk Ew. wg św. Marka
2 Tm 2 List do Tymoteusza
Łk Ew. wg św. Łukasza
Tt List do Tytusa
J Ew. wg św. Jana
Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie
Hbr List do Hebrajczyków
Rz List do Rzymian
Jk List św. Jakuba
1 Kor 1 List do Koryntian
1 P 1 List św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian
2 P 2 List św. Piotra
Ga List do Galatów
1 J 1 List św. Jana
Ef List do Efezjan
2 J 2 List św. Jana
Flp List do Filipian
3 J 3 List św. Jana
Kol List do Kolosan
Jud List św. Judy
1 Tes 1 List do Tesaloniczan
Ap Apokalipsa św. Jana
2 Tes 2 List do Tesaloniczan


wszystkie skróty z Nt i St. : )
2009-11-17T21:49:57+01:00
Tt- List do Tytusa
Flm-List do Filemona
Hbr-List do Hebrajczyków
1i2Tm-List do Tymoteusza
Flp- List do Filipian
Kol-List do Kolosan
Ef-List do Efezjan
Ga-List do Galatów
Pz-
1i2Kor-List do Koryntian
Jk-List do Jakuba
1i2P-
1.2.3J-
1,2-P-
Jnd-
1J-
1Dm-
1K-
Ef-List do Efezjan
Lb-Ksiega liczb
pwt-Księga powtórzonego prawa
sorry że tak mało
Rdz - Ks. Rodzaju
Prz - Ks. Przysłów
Wj - Ks. Wyjścia
Koh - Ks. Koheleta
Kpł -Ks. Kapłańska
Pnp - Pieśń nad Pieśniami
Lb - Ks. Liczb
Mdr- Ks. Mądrości
Pwt- Ks. Powtórzonego Prawa
Syr - Mądrość Syracha
Joz -Ks. Jozuego
Iz - Ks. Izajasza
Sdz -Ks. Sędziów
Jr -Ks. Jeremiasza
Rt - Ks. Rut
Lm - Lamentacje
1 Sm - 1 Ks. Samuela
Ba - Ks. Barucha
2 Sm -2 Ks. Samuela
Ez - Ks. Ezechiela
1 Krl -1 Ks. Królewska
Dn - Ks. Daniela
2 Krl -2 Ks. Królewska
Oz - Ks. Ozeasza
1 Krn - 1 Ks. Kronik
Jl - Ks.