1). Węgiel jest pierwiastkiem mało reaktywnym. W temp. pokojowej łączy się tylko z fluorem. W wysokich temp. reaguje m.in. z siarką, glinem i tlenem. Ułóż równania wspomnianych reakcji.
2). Podaj temp. topnienia grafitu.
3). Ile ładunków dodatnich ma w jądrze pierwiastek węgla.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-17T21:40:09+01:00
1. C + 2F2 -----> CF4
C + S ---T--> CS2
2C + 02 ---T--> 2CO
3C + 4Al ---T--> Al4C3
2. Temperatura topnienia grafitu to 3650 stopni C
3. Określamy ilość protonów w jądrze: p+ = 6
więc znajduje się tam 6 ładunków dodatnich, bo tylko protony są dodatnie.
1 5 1