Do szkolnego klubu sportowego tęcza należy 36 chłopców i 24 dziewczynki.
1 zad.
w zawodach lekkoatletycznych wzieło udział 85 % członków klubu tęcza. stanowili oni 17 % wrzystkich uczestników zawodów .ile uczestników startowało w tych zawodach

3

Odpowiedzi

2009-11-17T21:29:52+01:00
Ilość uczestników klubu tęcza: 36+24=60
Ilość uczestników startujących w zawodach:
100%=60
85%=x
x=(60*85%):100%
x=5100%:100%
x=51

Ilość wszystkich uczestników:
y=100%
51=17%
y=(51*100%):17%
y=5100%:17%
y=300

Odp. W zawodach startowało 300 uczestników
2009-11-17T21:31:02+01:00
24+36=60
60- wszyscy uczesnicy klubu tęcza

60---->100%
x------>85%
85%*60/100%=51
x=51

51----->17%
x------->100%
100%*51/17%=300
x=300

Odp. W zawodach uczesniczyło 300 osób
2009-11-17T21:42:39+01:00
36+24=60- wszyscy czlonkowie klubu
0,85*60=51- członkowie klubu biorący w zawodach

51- 17%
x-100%

5100:17=x
x=300- zawodnicy biorący udział w zawodach

Odp. W zawodach brało udział 300 osób