Odpowiedzi

2009-11-17T22:56:23+01:00
Zad.1
P = 6 * a²
6a² = 54
a² = 9
a = 3
V = 3*3*3 =27
odp: A.

zad.2
(x-2)(x+5) = 0 <=> x=2 lub x =-5
x² +3x -10 ≥ 0 wspolczynnik przy x² jest dodatni wiec ramiona paraboli skierowane do gory, czyli x∈(-∞;-5) U <2;+∞)
odp: B

zad.3
z jedynki trygonometrycznej:
cos²α = 1 - 9/121 =112/121
cosα =√112 / 11 =4√7/ 11
odp:B

zad.4
2/3 h = 6 /*3/2
h = 9
odp:C

zad.5
odp:Rysunek C

zad.6
AB² = 5² + 2² 29
AB = √29
obw. = 4√29
odp:D

zad.7
-2(x+3)² -4 = -2(x² +6x +9) - 4 = -2x² -12x -22
funkcja jest malejaca wiec najwieksza wartosc przyjmuje w wierzcholku.
p = 12/-4 = -3
f(-3) = -18 +36 -22 =-40 + 36 = -4
odp:C

zad.8
(20:80*100)% =25%
odp: B

zad.9
r = 5
L = 2 * π * 5 = 10π
odp:B

zad.10
3x² -2x + 5 -2x³ + 2x -5 = -2x³ +3x²
odp: C

zad.11
2 + 6 +21 + 24 + 25 +12 =90
90 : 25 = 3,6
odp:B

zad.12
20-m +3 = 3
23 - m = 3
m=20
odp:A

zad.13
2^-3 * 2^16 = 2^13
odp:D

zad.14
(-18) : (-2) =9
odp:D

zad.15
piaty-17
czwarty-19
trzeci-21
drugi-23
odp:C

zad16
12:2 =6 wiec ma w podstawie szesciokat co daje szesc wierzchołków plus jeden u góry.
odp:D

zad.17
10*10 - 8*8 = 100-64 =36
0,5a = 6
a=12
odp:A

zad.18
360:8 =45
3 * 45 = 135
135:2 = 67,5
odp:C

zad.19
to się równa 3-3 czyli zero:)
odp:A

zad.20
3 + 2 =5
4 +3 =7
5 +2 =7
Sa 3 mozliwosci
odp:A