Odpowiedzi

2009-11-17T21:39:03+01:00
Mam nadzieję, że pasuje coś takiego ;)
Tlenki –Teoria
1.Co to jest tlenek i jak tworzymy nazwy tlenków
Tlenkami nazywamy związki pierwiastków z tlenem, o wzorze ogólnym: ExOy.
Nazwę tlenku tworzymy dodając do słowa "tlenek" nazwę drugiego pierwiastka, jaki wchodzi w jego skład, wraz z wartościowością tego pierwiastka - system Stocka. I tak Fe2O3 to tlenek żelaza (III), a FeO to tlenek żelaza (II).
Stosowane jest również nazewnictwo zawierające człony liczbowe związane z liczbą atomów pierwiastka w cząsteczce, np. CO2 - ditlenek węgla, CO - tlenek węgla, zwany zwyczajowo czadem (odstępuje się od przedrostków spolszczonych dwu-, trój-, na rzecz przedrostków di-, tri-, tetra-...).

2. Najważniejsze metody otrzymywania tlenków

Otrzymywanie tlenków:
1. Reakcja pierwiastka z tlenem: 4Al + 3O2 →2Al2O3
Mg + O2→MgO,
S + O2→ SO2;
2.Reakcja utlenianie niższych tlenków: 2SnO + O2→ 2SnO2
SO2 + O2→ SO3,
CO + O2→ CO3;
3. Reakcja redukcji wyższych tlenków: 2SnO + O2→ 2SnO2
CO2 + C → 2CO,
CO2 + Mg → MgO + CO;
4. Reakcja rozkładu termicznego soli: CaCO3→ CaO + CO2,
MgSO3→ MgO + SO2;
5. Reakcja rozkładu wodorotlenków: Cu(OH)2→ CuO + H2O,
Fe(OH)2→ FeO + H2O;
6. Reakcja utleniania związków chemicznych:
CH4 + 2O2→CO2+ 2H2O,
4NH3 + 5O2→ 4NO + 6H2O;
7. Reakcja rozkładu wyższych tlenków na niższe: N2O3→NO + NO2
2H2O2→ 2H2O + O2;
8. Reakcja nietrwałych kwasów tlenowych: H2CO3→ H2O + CO2;
H2SO3→H2O + SO2;

3. Charakter chemiczny tlenków
Ze względu na charakter chemiczny, dzielimy tlenki na cztery grupy:
•Tlenki kwasowe - są to przeważnie tlenki niemetali (choć znane są również kwasowe tlenki metali, np. CrO3). Niektóre z tlenków kwasowych zwane są bezwodnikami kwasowymi, jako że reagując z wodą dają kwasy:
SO3 + H2O→ H2SO4
Tlenki kwasowe reagują ponadto z zasadami dając sól i wodę:
CO2 + 2NaOH→ Na2CO3 + H2O

•Tlenki zasadowe - są to zawsze tlenki metali. Część z nich, mianowicie tlenki litowców i berylowców, zwane są również bezwodnikami zasadowymi, jako że reagując z wodą dają zasady:
Li2O + H2O→ 2LiOH
Tlenki zasadowe reagują z kwasami dając sól i wodę:
Na2O + H2SO4 →Na2SO4 + H2O

•Tlenki amfoteryczne - liczna grupa tlenków, przeważnie tlenki półmetali i niektórych metali (np. BeO, Al2O3, PbO, ZnO). Ich wyjątkowość polega na tym, że reagują zarówno z kwasami, jak i z zasadami:
z kwasem: ZnO + 2HCl→ ZnCl2 + H2O,
z zasadą: ZnO + 2NaOH →Na2ZnO2 + H2O
Z wodą reagują niechętnie lub wcale, najczęściej są w niej nierozpuszczalne.
•Tlenki obojętne - niewielka grupa tlenków, nie reagują ani z zasadami, ani z kwasami (np. CO, NO, SiO).

4. Reakcje tlenków
Tlenki mogą reagować z różnymi związkami chemicznymi dając różnorodne produkty.
· Tlenek kwasowy + woda → kwas tlenowy;
· Tlenek kwasowy + zasada → sól;
· Tlenek zasadowy + woda → wodorotlenek;
· Tlenek zasadowy + kwas → sól;
· Tlenek kwasowy + tlenek zasadowy → sól
2009-11-17T21:39:46+01:00
Tlenki to ogólna nazwa nieorganicznych związków chemicznych, w których występują wiązania chemiczne między tlenem a innym pierwiastkiem oraz ewentualnie mogą być wiązania między dwoma atomami tlenu lub dwoma atomami drugiego pierwiastka.
Tlenki mają bardzo różne własności chemiczne i fizyczne, które zależą od wartosci elektroujemności pierwiastka łączącego z tlenem: od prawie niereaktywnych substancji stałych o bardzo wysokich temperaturach topnienia (np. tlenek wolframu), przez dość reaktywne ciecze (woda), po bardzo reaktywne gazy (np. podtlenek azotu).
Tlenki wykazują też pełną gamę właściwości kwasowo-zasadowych. Są więc:

* tlenki kwasowe - np. dwutlenek węgla czy tlenek siarki , reagują z zasadami i z wodą
* tlenki o charakterze kwasowym - np tlenek krzemu, reagują z mocnymi zasadami ale nie z wodą
* tlenki zasadowe - np. tlenki metali I i II grup głównych, reagują z kwasami i z wodą
* tlenki o charakterze zasadowym - np tlenek manganu czy tlenek chromu , reagują z kwasami ale nie z wodą
* tlenki amfoteryczne - np. tlenek glinu, nie reagują z wodą a reagują z kwasami i z zasadami
* tlenki obojętne - np. tlenek węgla , nie reagują z wodą, kwasami i zasadami
2 4 2